Cam kết

HBPO Cam kết

Cung cấp dịch vụ BPO đạt chuẩn chất lượng, công nghệ, hiện đại. Tiết kiệm chi phí và mang lại giá trị thặng dư cao nhất cho khách hàng.
Vận hành dự án liên tục, ổn định.
Đối ứng thường xuyên, liên tục.
Hỗ trợ cung cấp giải pháp công nghệ hiện đại.

Lý do chọn HBPO

“We have 10 years experience and our goal is to successfully satisfy every client.”

Lý do chọn chúng tôi

Ưu tiên vận hành dự án ổn định liên tục
  Một khi được tin tưởng giao việc, chúng tôi tin rằng vận hành dự án ổn định liên tục chính là đóng góp lớn cho khách hàng.
  Để đảm bảo được điều đó, chúng tôi đặc biệt chú trọng 3 điểm chính:
 • Tuyển dụng- đào tạo nhân viên định kỳ
 • Quy chế đánh giá đối với người phụ trách.
 • Đảm bảo sức khỏe cho nhân viên công ty.
Đối ứng nhanh- Giao tiếp tốt
 • Đối ứng nhanh – giao tiếp lịch sự nhã nhặn như thể đang ngồi bên cạnh.
 • Làm tan biển đi nỗi bất an "Không có người phụ trách tại văn phòng của khách hàng".
Tích cực phát triển công nghệ và ứng dụng RPA
 • Người quản lý dự án luôn nhận thức, phát triển quy trình tự động hóa để đạt chất lượng cao cũng như rút ngắn thời hạn giao hàng hơn
 • Ngoài ra, chúng tôi liên kết chặt chẽ với nhóm phát triển ứng dụng RPA của công ty để tăng cường khả năng áp dụng công nghệ vào hệ thống.

Thư viện ảnh