Tin tức chuyên ngành BPO

HBPO vinh hạnh khi được gia nhập thành viên VINASA năm 2019

Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) là một tổ chức phi chính phủ, hoạt động phi lợi nhuận, đại diện cho ngành phần mềm và dịch vụ CNTT Việt nam với mục đích tăng cường hợp tác, hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi của các hội viên. VINASA được […]