Thách Thức, Hòa Mình, Kết Nối: Chuyến Đi Team Building Ấn Tượng Tại Làng Toom-Sara

Thách Thức, Hòa Mình, Kết Nối: Chuyến Đi Team Building Ấn Tượng Tại Làng Toom-Sara

Đường còn dài và ta cứ đi
Team building HBPO 2023
Khởi động cho một mùa hè đầy nắng và gió !
Thời tiết thật biết chiều lòng người:
– Một chút nắng cho màn khởi động hứng khởi.
– Một chút mát mẻ hạ nhiệt sau màn vui chơi hết mình.
– Và một chút mưa không thể nào cản trở chúng tớ quẩy nhiệt tình!
Cảm ơn các HBPO-ers một năm qua vất vả.

𝐇𝐢𝐤𝐚𝐫𝐢 𝐁𝐏𝐎 𝐒𝐨𝐥𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬
𝐁𝐏𝐎 – 𝐑𝐏𝐀 – 𝐈𝐓𝐎
𝐓𝐫𝐮̣ 𝐬𝐨̛̉: 20 Nguyễn Tri Phương, Đà Nẵng.
𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 024 710 67779
𝐄𝐦𝐚𝐢𝐥: info@hikaribpo.com.vn
𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞: www.hikaribpo.com.vn
𝐅𝐚𝐧𝐩𝐚𝐠𝐞: Hikari Bpo Solutions Co., Ltd
Chuyên mục

Bài viết mới nhất

;