Chính sách bảo mật

Công ty TNHH Hikari BPO Solutions (sau đây gọi là công ty chúng tôi hoặc HBPO) luôn luôn nỗ lực bảo vệ thông tin cá nhân củ khách hàng.

HBPO đã thiết lập “Chính sách về quyền riêng tư” như trình bày dưới đây và chúng tôi cam kết sẽ quản lý Trang web của chúng tôi nhằm đảm bảo khách hàng của chúng tôi được an toàn và hài lòng bằng việc chuyên tâm theo đuổi biện pháp phòng tránh hành vi sử dụng, tiết lộ, sửa đổi trái phép, v.v. thông tin cá nhân do khách hàng của chúng tôi cung cấp.

l. Định nghĩa thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân là bất kỳ thông tin nào được cung cấp cho công ty chúng tôi, có thể được sử dụng để nhận dạng một cá nhân chẳng hạn như tên và họ, địa chỉ nhà riêng hoặc địa chỉ thực tế khác, số điện thoại hoặc địa chỉ email hay bất kỳ thông tin nào nhận dạng duy nhất cá nhân đó.

ll. Mục đích và giới hạn sử dụng thông tin cá nhân

Khi chúng tôi đề nghị cung cấp thông tin cá nhân (đăng ký), chúng tôi sẽ công bố trước mục đích của việc thu thập và phương pháp sử dụng thông tin, sau đó thu thập thông tin trong giới hạn thích hợp. Một quy tắc chung giới hạn việc sử dụng thông tin cá nhân ở những mục đích sau. Đồng thời cũng có khả năng sử dụng thông tin cá nhân cho những mục đích khác, như dữ liệu thống kê ở các biểu mẫu trong đó dữ liệu không được phân biệt theo từng cá nhân.

– Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân để liên hệ và giải đáp thắc mắc

– Trong quá trình tuyển dụng, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân để liên lạc với ứng viên.

lll. Quy tắc không tiết lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba

Công ty chúng tôi sẽ không tiết lộ cho các bên thứ ba bất kỳ thông tin cá nhân nào được cung cấp (đăng ký) cho chúng tôi, trừ những trường hợp sau:

– Bạn đã đồng ý tiết lộ thông tin cá nhân của mình cho bên thứ ba.

– Thông tin cá nhân của bạn đã được xử lý vào dữ liệu thống kê sẽ không tiết lộ danh tính của bạn.

– Khi Pháp luật, cơ quan chính phủ yêu cầu công khai hợp pháp.

lV. Về sự tự nguyện

Việc cung cấp thông tin cá nhân là tự nguyện, nhưng xin lưu ý rằng nếu bạn không cung cấp thông tin cá nhân thì các mục ở trên không được thực hiện.

V. Sử dụng thư trực tiếp

Chúng tôi sẽ không sử dụng tên, địa chỉ email, địa chỉ thực tế, v.v. được cung cấp cho chúng tôi trừ những trường hợp nêu trên cho bất kỳ hoạt động gửi thư trực tiếp nào mà không có sự đồng ý của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn đã đồng ý cụ thể tại thời điểm đăng ký, chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ email của bạn để gửi cho bạn những thông tin và thông báo liên quan đến dịch vụ bạn tìm hiểu cũng như kết quả tuyển dụng.

Vl. Thắc mắc về thông tin cá nhân

Nếu bạn muốn tiết lộ thông tin cá nhân của mình, sửa hoặc xóa nội dung, ngừng sử dụng nó, vui lòng liên hệ đến:

Hotline: 024 710 67779

Email: info@hikaribpo.com.vn

;