Giới Thiệu

  • Home
  • Chứng nhận

Iso 27001 (Còn gọi là 27001:2013) là tiêu chuẩn được toàn thế giới công nhận về hệ thống quản lý an ninh thông tin (ISMS), được thiết kế để áp dụng cho bất kỳ tổ chức, doanh nghiệp nào cũng đều có thể áp dụng. Giúp cho các tổ chức, doanh nghiệp xây dựng, quản lý và bảo mật hệ thống thông tin an ninh, an toàn và hiệu quả.

Là một phần của chuỗi tiêu chuẩn an toàn thông tin Iso 27000, Iso 27001 là một khuôn khổ giúp các tổ chức “thiết lập, thực hiện, vận hành, giám sát, xem xét, duy trì và liên tục cải tiến ISMS”.

Điều đặc biệt, Iso 27001 đưa ra những quy định, yêu câu đối với hệ thống quản lý an ninh thông tin, bao gồm: mô hình thiết lập, áp dụng vận hành, giám sát, xem xét, duy trì, cải tiến … Là bằng chứng chứng minh cho khách hàng, các bên liên quan, cơ quan quản lý … rằng doanh nghiệp đảm bảo trong việc quản lý thông tin với phương châm: Mọi thông tin, dữ liệu đều được bảo mật và an toàn tuyệt đối.

Với phương châm: Bảo mật thông tin khách hàng, bảo đảm an toàn thông tin dự án. Ngay từ những ngày đầu hoạt động, HBPO đã chú trọng đến việc đáp ứng nguồn tài nguyên và con người, nhằm bảo vệ dữ liệu của khách hàng được an toàn tuyệt đối: Cả về mặt Vật lý, Công nghệ và Con người.

Tất cả các dịch vụ được cung cấp tại HBPO đều được đảm bảo đúng tiêu chuẩn an toàn thông tin ISO/IEC: 27001:2013. Được đánh giá, kiểm tra định kỳ và chứng nhận bởi Tuv Nord Việt Nam – Một thành viên của tập đoàn TUV NORD có trụ sở tại CH LB Đức, là tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực chứng nhận các Hệ thống quản lý, chứng nhận sản phẩm và kiểm định chất lượng, an toàn, cung cấp các giải pháp kỹ thuật…. có trụ sở tại hơn 80 quốc gia trên thế giới.

Với những biện pháp, công nghệ đã và đang áp dụng, được đánh giá – kiểm tra định kỳ bởi Tuv Nord Việt Nam, HBPO tự tin cam kết với Khách hàng:

– Đảm bảo duy trì các hoạt động kinh doanh của công ty An toàn, Bảo mật và Liên tục.

– Tuân thủ đầy đủ các quy định pháp lý, các yêu cầu nghiệp vụ, các cam kết an toàn thông tin ký kết với khách hàng, đối tác.

– Chủ động phát hiện và ngăn ngừa các rủi ro về an toàn bảo mật thông tin.

– Tuân thủ nghiêm túc các chính sách và quy định về an toàn và bảo mật thông tin.

– Cung cấp đầy đủ tài nguyên cho quá trình thiêt lập, duy trì vận hành và cải tiến hệ thống quản lý an toàn thông tin.

Đối với HBPO: Iso 27001 – Bảo mật thông tin – Quyết tâm thực hiện – An tâm tiến bước

HBPO CHỈ THÀNH CÔNG KHI
KHÁCH HÀNG THÀNH CÔNG

Liên Hệ

Vui lòng liên hệ
với chúng tôi

+84 2471067779