CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH TẠI HBPO 2021

CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH TẠI HBPO 2021

Thực hiên nghiêm theo tinh thần chỉ đạo của đồng chí Thủ tướng Chính phủ: “Đừng vì một người lơ là mà cả xã hội vất vả”
Trước tình hình dịch Covid diễn biến hết sức phức tạp:
Ban lãnh đạo công ty HBPO quyết định cấp phát cho mỗi nhân viên một kính che toàn mặt và một bình gel rửa tay sát khuẩn
Ban lãnh đạo công ty cũng quán triệt sâu sát đến từng phòng ban, từng nhân viên bắt buộc phải mang khẩu trang kết hợp mang kính trong quá trình làm việc
HBPO hi vọng đại dịch sẽ qua đi và cuộc sống sẽ trở lại bình thường
Vì lợi ích chung của xã hội:
Mỗi nhân viên là một chiến sỹ, mỗi phòng ban là một pháo đài

𝐇𝐢𝐤𝐚𝐫𝐢 𝐁𝐏𝐎 𝐒𝐨𝐥𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬
𝐁𝐏𝐎 – 𝐑𝐏𝐀 – 𝐈𝐓𝐎
𝐓𝐫𝐮̣ 𝐬𝐨̛̉: 20 Nguyễn Tri Phương, Đà Nẵng.
𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 024 710 67779
𝐄𝐦𝐚𝐢𝐥: info@hikaribpo.com.vn
𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞: www.hikaribpo.com.vn
𝐅𝐚𝐧𝐩𝐚𝐠𝐞: Hikari Bpo Solutions Co., Ltd
Chuyên mục

Bài viết mới nhất

;