Dịch Vụ DTP

DTP là gì?

DTP là viết tắt của cụm từ Desktop Publishing, được phiên dịch là Chế bản điện tử hoặc là Xuất bản trên máy tính để bàn. Theo định nghĩa của Wikipedia thì DTP là việc tạo tài liệu bằng phần mềm dàn trang trên máy tính cá nhân. Phần mềm xuất bản trên máy tính để bàn có thể tạo bố cục và tạo ra văn bản và hình ảnh chất lượng kiểu chữ tương đương với kiểu in và in truyền thống. Xuất bản trên máy tính để bàn cũng là tài liệu tham khảo chính cho kiểu chữ kỹ thuật số.

Ai sử dụng DTP và sản phẩm của DTP là gì?

Các ngành công nghiệp xuất bản và in thường xuyên sử dụng các ứng dụng và chương trình phần mềm DTP.

Điều này cho phép họ tạo ra nhiều loại tài liệu và tài liệu truyền thông, bao gồm:
– Tờ rơi
– Tài liệu quảng cáo
– Danh thiếp
– Áp phích
– Mẫu thiết kế

DTP theo truyền thống được dành riêng cho các công ty xuất bản có đủ điều kiện tài chính để mua các công cụ và phần mềm cần thiết. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, phần mềm DTP đã được người dùng và các công ty dịch thuật khác dễ tiếp cận hơn. Tiến bộ công nghệ cũng giúp việc tiếp cận các công cụ cần thiết khác trở nên dễ dàng hơn, chẳng hạn như máy quét kỹ thuật số và laser với độ nét cao.

Điều này có nghĩa là DTP không còn giới hạn trong thế giới xuất bản, và đã mở rộng bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau. Từ âm nhạc (MAO) và bản vẽ (DAO), đến dịch thuật có sự hỗ trợ của máy tính (CAT), phần mềm DTP cho phép nhiều lĩnh vực hơn để cung cấp các tài liệu chất lượng cao sẵn sàng để in.

;