Dịch vụ HR

Dịch vụ nhân sự là gì?

“HR là gì?”

Dịch vụ nhân sự là cách gọi chung cho các loại hình cung cấp dịch vụ liên quan đến nhân sự cho doanh nhiệp.

Dịch vụ nhân sự giống như một chuyên gia, giúp tháo gỡ các khó khăn cho doanh nghiệp, đưa ra các giải pháp về nhân sự để cải thiện chất lượng nguồn lực, giúp doanh nghiệp vận hành tốt hơn với chi phí thấp nhất.

Công ty TNHH Hikari BPO Solutions sẽ là một bộ phận trung gian, đứng ra quản lý và giải quyết các vấn đề nhân sự cho các nhà quản lý.

Tại sao doanh nghiệp nên sử dụng dịch vụ nhân sự?

Dịch vụ nhân sự tại HBPO.

Hỗ trợ tuyển dụng.

Cho thuê nhân sự.

Tư vấn nhân sự.

;