Dịch Vụ ITO

ITO là gì?

ITO là viết tắt của cụm từ Information technology outsourcing. Gia công phần mềm CNTT là hoạt động kinh doanh sử dụng các nhà cung cấp bên ngoài để xử lý các chức năng công nghệ thông tin, tức là phát triển phần mềm, giải pháp cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phần mềm.

Những lợi ích của ITO

Giảm chi phí lao động

Việc thuê và đào tạo một nhân viên CNTT có thể rất tốn kém và các nhân viên tạm thời không phải lúc nào cũng đáp ứng được kỳ vọng của bạn. Thuê ngoài cho phép bạn tập trung nguồn nhân lực của mình vào nơi bạn cần họ nhất.

Năng suất cao

Nếu khối lượng công việc được chia thành nhiều phần chức năng, hiệu suất sẽ tốt hơn và bạn nhận được kết quả nhanh hơn. Đó là những gì về gia công phần mềm. Bạn ủy thác một số nhiệm vụ cho các chuyên gia bên ngoài và những nhiệm vụ đó được thực hiện cùng lúc với nhiệm vụ kinh doanh cốt lõi của bạn. Bên cạnh đó, do sự chênh lệch về thời gian, có thể duy trì một quy trình làm việc không bị gián đoạn. Do đó, bạn có được hiệu suất phát triển nhanh hơn.

Giảm thiểu rủi ro

Mọi hoạt động đầu tư kinh doanh đều mang một lượng rủi ro nhất định. Thị trường, cạnh tranh, quy định của chính phủ, điều kiện tài chính và công nghệ đều thay đổi rất nhanh chóng. Các nhà cung cấp dịch vụ thuê ngoài đảm nhận và quản lý phần lớn rủi ro này cho bạn, với kiến thức về ngành cụ thể, đặc biệt là các vấn đề về bảo mật và tuân thủ. Nhìn chung, họ giỏi hơn nhiều trong việc quyết định cách tránh rủi ro trong lĩnh vực chuyên môn của họ.

Tập trung vào các hoạt động kinh doanh cốt lõi của công ty bạn

Sức mạnh của nhóm của bạn có thể được nâng cao với sự trợ giúp của công việc thuê ngoài. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các công ty vừa và nhỏ không có nhiều nguồn lực CNTT. Thay vì quá tải những công việc mà họ không quen thuộc với người lao động, tốt hơn nên để những công việc đó cho các chuyên gia để cho phép một nhóm nội bộ tập trung vào các hoạt động kinh doanh chính. Lợi ích gia công phần mềm CNTT này đặc biệt hiệu quả đối với các công ty hoạt động trong các lĩnh vực không liên quan đến CNTT. Nếu đúng như vậy, tốt hơn hết là bạn nên thuê ngoài tất cả các nhiệm vụ CNTT cho một nhà cung cấp dịch vụ.

Cải thiện bảo mật

Gia công phần mềm cho phép doanh nghiệp truy cập các dịch vụ bảo mật bổ sung như giám sát, bảo vệ và sao lưu dữ liệu. Các nhà cung cấp có thể theo dõi và gắn cờ hoạt động mạng bất thường, duy trì các bản cập nhật cho phần mềm thiết yếu như chống vi-rút và duy trì các phương pháp tốt cho an ninh mạng. Điều này có lợi, vì không phải tất cả các doanh nghiệp đều có vốn để đầu tư vào cơ sở hạ tầng an ninh mạng của họ, tạo ra những lỗ hổng nguy hiểm trong phạm vi phủ sóng. Những khoảng trống đó dẫn đến các cuộc xâm nhập tiềm ẩn, gây ra thời gian chết và một loạt các vấn đề khác.

;