DỊCH VỤ DTP

Nghiệp vụ xử lý ảnh DTP

 • Gia công – Xử lý ảnh.
  Thay đổi kích thước, cắt tỉa hình ảnh, xử lý nền trắng, chỉnh màu
 • Thiết kế.
  Brochure, tờ rơi, logo, bản vẽ…

Phần mềm sử dụng

Phần mềm sử dụng
 • Adobe photoshop
 • Adobe illustrator
 • Adobe Indesigner
 • Corel
 • Html
 • Css …

Thực tích

work1
Ảnh chưa xử lý
work2
Ảnh đã xử lý
work3
Ảnh chưa xử lý
work4
Ảnh đã xử lý
our-work-9
Ảnh chưa xử lý
our-work-8
Ảnh đã xử lý
our-work-9
Ảnh chưa xử lý
our-work-8
Ảnh đã xử lý
our-work-9
Ảnh chưa xử lý
our-work-8
Ảnh đã xử lý