HBPO – 5 năm, một chặng đường

HBPO – 5 năm, một chặng đường

Hành Trình vạn dặm

Bắt đầu từ những bước chân!

𝟎𝟗/𝟐𝟎𝟏𝟖 – 𝟎𝟗/𝟐𝟎𝟐𝟑

𝐇𝐚̀𝐧𝐡 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝟎𝟓 𝐧𝐚̆𝐦:

– Cùng nhau cố gắng.
– Cùng nhau nỗ lực.
– Cùng nhau cắm rễ.
– Cùng nhau phát triển!
Chặng đường 5 năm, như là một lời chứng nhận cho sự kiên nhẫn, kiên trì và tinh thần đoàn kết của #HBPO.
Cùng nhau, chúng ta đã tạo ra một cơ sở vững chắc cho con đường tương lai tiếp theo.
Với sự trân trọng cao nhất, #HBPO xin chân thành cảm ơn những đóng góp của các bạn trong 5 năm vừa qua!❤️❤️
Gặp được nhau là duyên. Tu trăm năm mới được ngồi cùng thuyền.
Hy vọng, con thuyền HBPO sẽ tiếp tục được vinh dự chở các bạn đi thêm nhiều chặng đường mới trong tương lai.
Sau tất cả, chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn những gương mặt, dù đã ở thì quá khứ, hay vẫn đang ở thì hiện tại:
– Cảm ơn! Vì đã đến.
– Cảm ơn! Vì đã cùng đồng hành.
– Cảm ơn! Vì đã ở lại. 🫶
𝐓𝐡𝐞 𝐉𝐨𝐮𝐫𝐧𝐞𝐲 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐞 𝐟𝐨𝐫 𝐭𝐡𝐞 𝐧𝐞𝐱𝐭 𝟓 𝐲𝐞𝐚𝐫𝐬! 💞💞
𝐇𝐢𝐤𝐚𝐫𝐢 𝐁𝐏𝐎 𝐒𝐨𝐥𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬
𝐁𝐏𝐎 – 𝐑𝐏𝐀 – 𝐈𝐓𝐎
𝐓𝐫𝐮̣ 𝐬𝐨̛̉: 20 Nguyễn Tri Phương, Đà Nẵng.
𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 024 710 67779
𝐄𝐦𝐚𝐢𝐥: info@hikaribpo.com.vn
𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞: www.hikaribpo.com.vn
𝐅𝐚𝐧𝐩𝐚𝐠𝐞: Hikari Bpo Solutions Co., Ltd
Chuyên mục

Bài viết mới nhất

;