HBPO: Kết Nối Trái Tim, Lan Tỏa Yêu Thương

HBPO: Kết Nối Trái Tim, Lan Tỏa Yêu Thương

Nhân ngày Quốc tế người hiến máu 14/6, nhân viên của công ty Hikari BPO Solutions đã cùng tham gia Trao giọt máu đào – Tiếp thêm sự sống 💗
Với số lượng hơn 50 người đã tiếp thêm được 50 bịch máu. Hiến máu cứu người là một nghĩa cữ cao đẹp, nhân đạo và truyền thống của tập thể nhân viên HBPOers 🤗🥰
Mong rằng sẽ càng ngày được lan rộng và kêu gọi thêm được nhiều các bạn trẻ tham gia hơn 😊
Vì sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình❣️
HBPO chung tay vì cộng đồng.

𝐇𝐢𝐤𝐚𝐫𝐢 𝐁𝐏𝐎 𝐒𝐨𝐥𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬
𝐁𝐏𝐎 – 𝐑𝐏𝐀 – 𝐈𝐓𝐎
𝐓𝐫𝐮̣ 𝐬𝐨̛̉: 20 Nguyễn Tri Phương, Đà Nẵng.
𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 024 710 67779
𝐄𝐦𝐚𝐢𝐥: info@hikaribpo.com.vn
𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞: www.hikaribpo.com.vn
𝐅𝐚𝐧𝐩𝐚𝐠𝐞: Hikari Bpo Solutions Co., Ltd
Chuyên mục

Bài viết mới nhất

;