Giải pháp liên kết giữa OCR và RPA

Giải pháp liên kết giữa OCR và RPA mở rộng tự động hóa nghiệp vụ

Giải pháp RPA OCR,bằng việc sử dụng sự liên kết giữa OCR và RPA có thể mở rộng tự động hóa nghiệp vụ office. RPA có nghĩa là  PPA là viết tắt của từ Robotic Process Automation, còn được gọi là “Digital Labor” ảo hóa lực lượng lao động. Nó được định nghĩa là một […]