Hội thao hè 2019

HBPO tổ chức hoạt động hội thao mùa hè năm 2021

Thể thao luôn là một hoạt động luyện tập, kết nối nâng cao tinh thần đoàn kết của tất cả các thành viên. Và với sự đồng ý của Ban giám đốc, chúng tôi đã tổ chức hoạt động thể thao vào các ngày trong tuần gồm các trò chơi tập thể. Ngay khi nhận […]