NHÂN VIÊN NHẬP DỮ LIỆU SỐ

NHÂN VIÊN NHẬP DỮ LIỆU SỐ

Công ty Hikari BPO Solutions, có nhu cầu tuyển dụng Cộng Tác Viên Số lượng: 20 nhân sự. Địa điểm làm việc:298 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng. Thời gian làm việc: Từ giữa tháng 01/2019 – Gữa tháng 03/2019. Thời gian trong ngày:Linh động các mốc 08h00 – 12h00, 13h00 – 17h00, 17h00 – 21h00. […]