Quy mô thị trường dịch vụ BPO

Quy mô thị trường dịch vụ BPO vào năm 2022 sẽ lên đến 8769 tỷ yên

Công nghệ AI: trí thông minh nhân tạo, là công nghệ mô phỏng các quá trình suy nghĩ và học tập của con người cho máy móc, đặc biệt là các hệ thống máy tính. BPO (Business Process Outsoucing) là một loại hình thức thuê người ngoài, ủy nhiệm quy trình nghiệp vụ của công […]