Team bulding

HBPO tổ chức team building party cho toàn thể nhân viên

Sáng ngày 2/7/2022, tại rừng Hà Gia – Quảng Nam công ty HBPO đã tổ chức team building party cho nhân viên công ty. Đây là một hoạt động nhằm xây dựng tinh thần đồng đội, giải tỏa những căng thẳng trong công việc và hơn hết xóa bỏ những khoảng cách, hiểu nhau hơn […]