ứng tuyển

Ứng tuyển

Vui lòng điển đầy đủ thông tin bên dưới Vị trí ứng tuyển (*) —Nhân viên sales marketing tiếng AnhNhân viên nhập liệu tiếng NhậtNhân viên nhập liệu số Nhân viên lập trìnhKhác Họ và tên (*) Sinh ngày (*) Địa chỉ thường trú (*) Địa chỉ tạm trú (Nếu có)(*) Email Số điện thoại […]