Tuyển Dụng

  • Home
  • Tuyển Dụng

【TÌM ĐỒNG ĐỘI】: CỘNG TÁC VIÊN NHẬP LIỆU

Do nhu cầu mở rộng quy mô, Công ty HBPO có nhu cầu tuyển dụng: ...

CỘNG TÁC VIÊN NGHIỆP VỤ TIẾNG NHẬT

Do nhu cầu mở rộng quy mô, Công ty HBPO có nhu cầu tuyển dụng: ...

NHÂN VIÊN NGHIỆP VỤ TIẾNG NHẬT

Do nhu cầu mở rộng quy mô, Công ty HBPO có nhu cầu tuyển dụng: ...

TUYỂN NHÂN VIÊN NGHIỆP VỤ TIẾNG NHẬT BPO

Vị trí tuyển dụng: Nhân viên nghiệp vụ tiếng Nhật. Số lượng: 15. Yêu cầu: ...

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN SALES MARKETING TIẾNG ANH

Vị trí tuyển dụng: Nhân viên sales marketing Tiếng Anh. Số lượng: 01. Yêu cầu: ...

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN LẬP TRÌNH .NET

Công ty TNHH Hikari BPO Solutions có nhu cầu tuyển dụng nhân viên lập trình ...

  • 1
  • 2