Tuyển dụng

Công việc tuyển dụng

Số Lượng: 80
Thời Gian: 15/12/2023 – 15/03/2024
Yêu cầu:

– Ưu tiên đánh máy nhanh
– Ưu tiên làm full ngày
– Ưu tiên làm Tết
– Môi trường thân thiện
– Cơ hội trải nghiệm
– Cơ hội thành nhân viên
chính thức

Thời hạn đăng kí: 31/12/2023
Hotline: 024 710 67779  Zalo: 0702 135 579
Link đăng kí: https://docs.google.com

Trụ sở làm việc:

CÔNG TY TNHH HIKARI BPO SOLUTIONS

20 Nguyễn Tri Phương, Đà Nẵng.

Lương:

Thỏa thuận

Nhập dữ liệu theo yêu cầu
Số Lượng: 30
Thời Gian: 15/12/2023 – 15/03/2024

Yêu cầu:

– JLPT tương đương N3
– Ưu tiên đánh máy nhanh
– Ưu tiên làm full ngày
– Ưu tiên làm Tết
– Môi trường thân thiện
– Cơ hội trải nghiệm
– Cơ hội thành nhân viên
chính thức
 
Thời hạn đăng kí: 15/12/2023
Hotline: 024 710 67779  Zalo: 0702 135 579
Link đăng kí: https://docs.google.com

Trụ sở làm việc:

CÔNG TY TNHH HIKARI BPO SOLUTIONS

20 Nguyễn Tri Phương, Đà Nẵng.

Lương:

Thỏa thuận

Nhập thông tin tham dự, nhập gia hạn hợp đồng và đào tạo người vận hành bằng hệ thống cốt lõi

Trụ sở làm việc

CÔNG TY TNHH HIKARI BPO SOLUTIONS

Giờ làm việc

8:00 ~ 17:00

Lương

Thỏa thuận + trợ cấp tiếng nhật
( Chưa đến kỳ tuyển dụng)

Điểm danh các công ty tham gia kiểm tra và phỏng vấn từ Nhật Bản, bán hàng như giới thiệu nguồn nhân lực cho các công ty bản địa tại Việt Nam

Trụ sở làm việc

CÔNG TY TNHH HIKARI BPO SOLUTIONS

Giờ làm việc

8:00 ~ 17:00

Lương

Thỏa thuận + trợ cấp tiếng nhật

Tạo hóa đơn, quản lý hóa đơn, xử lý thanh toán, v.v.

Trụ sở làm việc

CÔNG TY TNHH HIKARI BPO SOLUTIONS

Giờ làm việc

8:00 ~ 17:00

Lương

Thỏa thuận

(Chưa đến kỳ tuyển dụng)

;