HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO: HÀNH ĐỘNG NHỎ Ý NGHĨA LỚN

HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO: HÀNH ĐỘNG NHỎ Ý NGHĨA LỚN

HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO: HÀNH ĐỘNG NHỎ Ý NGHĨA LỚN
Một giọt máu cho đi – Một cuộc đời ở lại
Hưởng ứng lời kêu gọi từ Hội doanh nhân Đà Nẵng.
Tiếp nối chuỗi hành động vì cộng đồng quen thuộc của #HBPO
Ngày 18/05/2024, các HBPO-ers đã có mặt tại Thành Đoàn Đà Nẵng để hiến máu tình nguyện.
Đây là năm thứ 3 liên tiếp, HBPO tham gia việc làm ý nghĩa này. Và cam kết, sẽ tiếp tục thêm nhiều lần tiếp theo.
Chọn chân thành để sống.
Chọn tử tế để đối xử với người.
Chọn việc ý nghĩa để làm.
———
𝐇𝐢𝐤𝐚𝐫𝐢 𝐁𝐏𝐎 𝐒𝐨𝐥𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬
𝐁𝐏𝐎 – 𝐑𝐏𝐀 – 𝐈𝐓𝐎
𝐓𝐫𝐮̣ 𝐬𝐨̛̉: 20 Nguyễn Tri Phương, Đà Nẵng.
𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 024 710 67779
𝐄𝐦𝐚𝐢𝐥: info@hikaribpo.com.vn
𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞: www.hikaribpo.com.vn
𝐅𝐚𝐧𝐩𝐚𝐠𝐞: Hikari Bpo Solutions Co., Ltd
𝐘𝐨𝐮𝐭𝐮𝐛𝐞: www.youtube.com/@hikaribposolutions
Chuyên mục

Bài viết mới nhất

;