DỊCH VỤ BPO

Nhóm dự án BPO đã vận hành gần 100 dự án từ dự án phức tạp, đòi hỏi nắm vững tiếng Nhật, đến những dự án có quy mô lớn đòi hỏi trình độ năng lực kiểm soát cao.

Quy trình nghiệp vụ

Công đoạn chuẩn bị
 • Trao đổi với khách hàng về thông tin dự án, xây dựng kế hoạch.
 • Xây dựng cách thức vận hành, tạo quy tắc.
 • Quản lý năng suất.
 • Thực hiện trial.
 • Phân tích lỗi nhập liệu và thực hiện feedback cho nhập liệu viên.
Công đoạn nhập double
 • Nhập liệu đảm bảo chất lượng với tiêu chuẩn tỷ lệ lỗi nhập số là 0.03%, tỷ lệ lỗi nhập chữ tiếng Nhật là 0.05%.
 • Thực hiện đào tạo định kỳ cho nhập liệu viên.
Công đoạn check compare
 • Yêu cầu checker nhiều kinh nghiệm và có kiến thức sâu về database.
 • Đội ngũ checker đạt yêu cầu về trình độ chuyên môn (Đạt kiểm tra năng lực Nhật ngữ, kiểm tra năng lực Hán tự ...)
Công đoạn Last check
 • Kiểm tra random hoặc kiểm tra toàn bộ nội dung đã nhập, tùy theo yêu cầu của từng dự án.

Thực tích

1. Thu thập - update thông tin sản phẩm website bán hàng online
 • Tổng quan: Thu thập thông tin từ catalogue giấy, trên website;
  Sau đó cắt xử lý gia công hình ảnh sản phẩm.
 • Số lượng: Khoảng 15.000 sản phẩm/tháng
 • Quản lý năng suất.
 • Mục nhập: Tên sản phẩm, đặc điểm, tính năng, chất liệu ...
 • Phân tích lỗi nhập liệu và thực hiện feedback cho nhập liệu viên.
2. Dữ liệu hóa biên lai hóa đơn
 • Tổng quan: Nhập dữ liệu hóa đơn, xử lý hạng mục kế toán.
 • Số lượng: Khoảng 50.000 phiếu/tháng.
 • Mục nhập: Tên cửa hàng, số điện thoại, ngày phát hành, số tiền
3. Nghiệp vụ đánh dấu gắn tab cho hình ảnh
 • Tổng quan: Nhập mã số của người chạy Marathon
  Sau đó kết hợp lại và dữ liệu hóa thông tin.
 • Số lượng: 120.000 ảnh.
 • Thời gian xử lý: Trong 3 ngày.
4. Nhập dữ liệu - Xử lý đơn hàng
 • Tổng quan: Nhập dữ liệu và xử lý đơn đặt hàng giao trong ngày.
 • Số lượng: 8.000 đến 15.000 phiếu/tháng.
 • Thời gian xử lý: Làm 365 ngày, giao hàng trong vòng 24 giờ.

Trả lời